<kbd id='d7016bbd18'></kbd><address id='d7016bbd18'><style id='d7016bbd18'></style></address><button id='d7016bbd18'></button>

          Poljoinfo

          Nove poruke

          Dobro do?li na Poljoinfo - poljoprivredni forumDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i op?te teme.

          Pravila Poljoinfo foruma

          Teme
          4
          Poruka
          527
          Teme
          4
          Poruka
          527
          novii
          Prelazak na XenForo
          • novii

          ?lanovi poljoinfo foruma

          Teme
          5,7K
          Poruka
          24,8K
          Teme
          5,7K
          Poruka
          24,8K
          J
          pozdrav
          • jooka

          Poljoprivreda

          Teme
          290
          Poruka
          96K
          Teme
          290
          Poruka
          96K
          savopunck
          Subvencija za mehanizaciju
          • savopunck

          Caffe

          Teme
          379
          Poruka
          210,2K
          Potforumi:
          1. ?esto postavljana pitanja
          2. Okupljanja ?lanova Poljoinfo foruma
          Teme
          379
          Poruka
          210,2K
          zombie_666
          Vremenske prilike u 2020-oj godini
          • zombie_666

          Obrazovanje budu?ihpoljoprivrednika

          Teme
          30
          Poruka
          595
          Potforumi:
          1. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
          2. Poljoprivredni fakultet u Zemunu
          3. Srednje i visoke poljoprivredne skole
          Teme
          30
          Poruka
          595
          B
          Смерови
          • biber99

          Predlozi i kritike

          Teme
          41
          Poruka
          4,3K
          Potforumi:
          1. Uputstva za poljoinfo
          Teme
          41
          Poruka
          4,3K
          BARBULA
          Problemi u radu Poljoinfo foruma
          • BARBULA

          Proizvo?a?i traktora

          AGCO

          Teme
          6
          Poruka
          8,9K
          Potforumi:
          1. Fendt
          2. Massey Ferguson
          3. Valtra
          4. Challenger
          Teme
          6
          Poruka
          8,9K
          zombie_666
          Massey Ferguson
          • zombie_666

          ARGO

          Teme
          3
          Poruka
          928
          Potforumi:
          1. McCormick
          2. Landini
          3. Valpadana
          Teme
          3
          Poruka
          928
          M
          Landini
          • miloske123

          CNH

          Teme
          4
          Poruka
          7,3K
          Potforumi:
          1. Case
          2. New Holland
          3. Steyr
          4. Kobelco
          Teme
          4
          Poruka
          7,3K
          milan_spay
          New Holland
          • milan_spay

          SDF

          Teme
          4
          Poruka
          2,4K
          Potforumi:
          1. Deutz Fahr
          2. SAME
          3. Lamborghini
          4. Hürliman
          Teme
          4
          Poruka
          2,4K
          zombie_666
          Hurliman
          • zombie_666

          Ruski proizvo?a?i

          Teme
          16
          Poruka
          39,7K
          Potforumi:
          1. MTZ
          2. LTZ
          3. VTZ
          4. Kirovec
          Teme
          16
          Poruka
          39,7K
          lovac luka
          MTZ Belarus
          • lovac luka

          Doma?i proizvo?a?i

          Teme
          15
          Poruka
          43,1K
          Potforumi:
          1. IMT
          2. IMR
          3. Zadrugar
          Teme
          15
          Poruka
          43,1K
          dragan.kovacev
          Cene generalnih remonta motora -Op?ta-
          • dragan.kovacev

          Ostali proizvo?a?i

          Teme
          78
          Poruka
          41,5K
          Potforumi:
          1. John Deere
          2. Zetor
          3. YTO
          Teme
          78
          Poruka
          41,5K
          milos.jovic.140
          Zetor
          • milos.jovic.140

          Poljoprivredna mehanizacijaDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme u vezi mehanizacije koja se koristi u poljoprivredi.

          Traktori

          Teme
          190
          Poruka
          84,7K
          Potforumi:
          1. Tehni?ke i ostale diskusije o traktorima
          Teme
          190
          Poruka
          84,7K
          Matic
          Slobodna diskusija o traktorima
          • Matic

          Priklju?ci za traktore

          Teme
          123
          Poruka
          119,5K
          Teme
          123
          Poruka
          119,5K
          Paracinac88
          Podriva?i
          • Paracinac88

          Kombajni i bera?i

          Teme
          94
          Poruka
          53,7K
          Teme
          94
          Poruka
          53,7K
          S
          Slobodna diskusija o ?itnim kombajnima
          • sasa74

          Tehni?ka dokumentacija

          Teme
          18
          Poruka
          1,3K
          Teme
          18
          Poruka
          1,3K
          Z
          Bager Radoje Daki? 600
          • zoran0001

          RatarstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz ratarstvo i ratarsku proizvodnju.

          Agrotehnika u ratarstvu

          Teme
          175
          Poruka
          78,9K
          Potforumi:
          1. Za?tita ratarskih kultura
          2. ?ubrenje ratarskih kultura
          3. Operacije u ratarstvu
          Teme
          175
          Poruka
          78,9K
          MarkoSreta
          Oranje
          • MarkoSreta

          Ratarski proizvodi

          Teme
          309
          Poruka
          195,8K
          Potforumi:
          1. Semenski proizvodi
          2. Ratarski usevi
          3. Cene ratarskih proizvoda
          Teme
          309
          Poruka
          195,8K
          emigrant
          Soja 2020
          • emigrant

          Skladi?tenje ratarskih proizvoda

          Teme
          29
          Poruka
          4,8K
          Teme
          29
          Poruka
          4,8K
          A
          Skladi?tenje kukuruza i vlaga
          • ACA RAIC

          PovrtarstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz povrtarstvo i povrtarsku proizvodnju.

          Plastenici, staklenici i visoki tuneli

          Teme
          79
          Poruka
          8,2K
          Potforumi:
          1. Proizvodnja rasada i povr?a u plastenicima
          Teme
          79
          Poruka
          8,2K
          onua
          Elektri?ni greja?i za rasad
          • onua

          Povrtarski proizvodi

          Teme
          110
          Poruka
          20,5K
          Potforumi:
          1. Proizvodnja povr?a na otvorenom
          Teme
          110
          Poruka
          20,5K
          S
          Uzgoj paprike -op?ta tema
          • skal

          Navodnjavanje

          Teme
          17
          Poruka
          3,7K
          Teme
          17
          Poruka
          3,7K
          B
          Sistemi za navodnjavanje
          • BOKIBOLE

          Za?tita i ?ubrenje

          Teme
          34
          Poruka
          2K
          Teme
          34
          Poruka
          2K
          dzionik
          Kompostiranje
          • dzionik

          Skladi?tenje i plasman povrtarskih kultura

          Teme
          15
          Poruka
          517
          Teme
          15
          Poruka
          517
          H
          Male hladnja?e za povrtare.
          • happy star

          Vo?arstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz vo?arstvo i vo?arsku proizvodnju.

          Razmno?avanje vo?a

          Teme
          38
          Poruka
          8,4K
          Teme
          38
          Poruka
          8,4K
          Sloba31
          Gde kupiti kvalitetne sadnice raznog vo?a?
          • Sloba31

          Vo?ke sa jabu?astim plodovima (jabu?aste vo?ke)

          Teme
          19
          Poruka
          11,4K
          Teme
          19
          Poruka
          11,4K
          N
          Orezivanje vo?a
          • nb-campari

          Vo?ke sa ko?ti?avim plodovima (ko?ti?ave vo?ke)

          Teme
          27
          Poruka
          24,4K
          Teme
          27
          Poruka
          24,4K
          pele
          Kajsija
          • pele

          Vo?ke sa jezgrastim plodovima (jezgraste vo?ke)

          Teme
          11
          Poruka
          6,9K
          Teme
          11
          Poruka
          6,9K
          M
          Leska - op?ta tema
          • megamika

          Vo?ke sa jagodastim plodovima (jagodaste vo?ke)

          Teme
          99
          Poruka
          51,3K
          Potforumi:
          1. Jagoda
          2. Malina
          Teme
          99
          Poruka
          51,3K
          B
          Plasman i cena maline u 2019 godini
          • Brdy

          Ostale vo?ke

          Teme
          26
          Poruka
          1,9K
          Teme
          26
          Poruka
          1,9K
          К
          Asimina
          • Комадара

          Mehanizacija i alati u vo?arstvu

          Teme
          38
          Poruka
          5,6K
          Teme
          38
          Poruka
          5,6K
          milanristicks
          Ru?ne alatke u vo?arstvu
          • milanristicks

          Za?tita vo?a i protivgradna za?tita

          Teme
          64
          Poruka
          8,6K
          Teme
          64
          Poruka
          8,6K
          M
          Jesenje "plavo" prskanje
          • Mikes

          Agrotehnika, pomotehnika i navodnjavanje

          Teme
          50
          Poruka
          3,9K
          Teme
          50
          Poruka
          3,9K
          A
          Navodnjavanje na vo?njaku
          • aco.paun

          Prerada , plasman vo?a i vo?arski proizvodi

          Teme
          84
          Poruka
          12,7K
          Potforumi:
          1. Rakija
          Teme
          84
          Poruka
          12,7K
          oktopod
          Su?enje vo?a
          • oktopod

          VinogradarstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz vinogradarstvo i radove u vinogradu.

          Radovi u vinogradu

          Teme
          46
          Poruka
          2,7K
          Teme
          46
          Poruka
          2,7K
          Tomix
          Formiranje manjeg vinograda ( 150 ?okota )
          • Tomix

          Vinarstvo

          Teme
          18
          Poruka
          335
          Teme
          18
          Poruka
          335
          Polkic_98
          Vina od vo?a
          • Polkic_98

          Sto?arstvoDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane uz sto?arstvo.

          Svinjarstvo

          Teme
          131
          Poruka
          44,4K
          Teme
          131
          Poruka
          44,4K
          lovac luka
          Cena tovljenika na tr?i?tu
          • lovac luka

          P?elarstvo

          Teme
          83
          Poruka
          1,9K
          Teme
          83
          Poruka
          1,9K
          vuxsd
          Ko?nica Rodna Voja
          • vuxsd

          Govedarstvo

          Teme
          134
          Poruka
          37,5K
          Potforumi:
          1. Krave
          2. Bikovi
          3. Telad
          Teme
          134
          Poruka
          37,5K
          deks
          Tov junadi
          • deks

          Ov?arstvo i kozarstvo

          Teme
          210
          Poruka
          45,2K
          Potforumi:
          1. Rase
          2. Sme?taj
          3. Ishrana
          4. Bolesti i nega
          5. Proizvodnja mleka, sira i mesa
          Teme
          210
          Poruka
          45,2K
          Mu?ovac
          Romanovske ovce
          • Mu?ovac

          ?ivinarstvo

          Teme
          139
          Poruka
          22,8K
          Potforumi:
          1. Koke nosilje
          2. ?urke
          3. Tovni pili?i
          4. Rase ?ivine
          5. Bolesti i za?tita ?ivine
          Teme
          139
          Poruka
          22,8K
          vuxsd
          Koko?ke za dvori?te
          • vuxsd

          Kuni?arstvo

          Teme
          90
          Poruka
          18,5K
          Teme
          90
          Poruka
          18,5K
          Drobac
          Odg: Ko?enje- broj malih - fotografije legla - odgajanje do odvajanja
          • Drobac

          Konjarstvo

          Teme
          31
          Poruka
          1,5K
          Teme
          31
          Poruka
          1,5K
          P
          Vesti o konjima, hipodromima, ergelama
          • Proximus

          Ribarstvo

          Teme
          39
          Poruka
          3,7K
          Teme
          39
          Poruka
          3,7K
          kana?ki
          Pecanje, kao odmor mo?danih vijuga
          • kana?ki

          HortikulturaDeo Poljoinfo? forma koji sadr?i teme vezane uz hortikulturu i gajenje ukrasnog bilja.

          Rezano cve?e

          Teme
          20
          Poruka
          157
          Teme
          20
          Poruka
          157
          milelale
          Зелени цвет kod anturijuma
          • milelale

          Saksijsko cve?e

          Teme
          42
          Poruka
          411
          Teme
          42
          Poruka
          411
          misoo83
          Kaktusi koji su otporni na zimu
          • misoo83

          Ba?tensko bilje

          Teme
          33
          Poruka
          385
          Teme
          33
          Poruka
          385
          dukej
          Uredjivanje travnjaka
          • dukej

          Ukrasno drve?e i ?bunje

          Teme
          44
          Poruka
          957
          Teme
          44
          Poruka
          957
          miroslav k
          Sekvoja
          • miroslav k

          Ostale oblastiDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i teme vezane za razne oblasti poljoprivrede, a koje se ne uklapaju u gornje rubrike.

          Lekovito bilje

          Teme
          47
          Poruka
          1,2K
          Teme
          47
          Poruka
          1,2K
          zmajurina
          ?ipak, ?ipurak ili plod divlje ru?e
          • zmajurina

          Uzgoj pe?uraka

          Teme
          39
          Poruka
          1,3K
          Teme
          39
          Poruka
          1,3K
          misoo83
          Su?enje gljive vrganja
          • misoo83

          Organska poljoprivreda

          Teme
          62
          Poruka
          2,8K
          Teme
          62
          Poruka
          2,8K
          B
          Gavez - korov ili ..
          • brka45

          Ostale oblasti

          Teme
          164
          Poruka
          35,2K
          Teme
          164
          Poruka
          35,2K
          lovac luka
          Centralno i etazno grejanje.
          • lovac luka

          OglasiDeo Poljoinfo? foruma koji sadr?i oglase.

          Ponuda

          Teme
          332
          Poruka
          494
          Potforumi:
          1. Sto?arstvo
          2. Mehanizacija
          3. Poljoprivredni proizvodi
          Teme
          332
          Poruka
          494
          Rasa91
          Rau Spremac
          • Rasa91

          Potra?nja

          Teme
          98
          Poruka
          121
          Potforumi:
          1. Sto?arstvo
          2. Mehanizacija
          3. Poljoprivredni proizvodi
          Teme
          98
          Poruka
          121
          dautovic
          Belarus teg 45kg
          • dautovic

          Latest posts

          Nove teme

          Statistika foruma

          Teme
          10.250
          Poruka
          1.425.168
          ?lanovi
          31.214
          Najnoviji ?lan
          kizza
          Vrh